Material

Här samlar vi rapporter, skrivelser osv som har med projektet att göra eller som kan tjäna som inspiriation.

Filmer:
http://vimeo.com/81588944#t=0s
Del ett från Delaktighetskonferensen 21 november 2013.

http://vimeo.com/81713370#t=0s
Del 2 från Delaktighetskonferensen 21 november 2013.

http://vimeo.com/96581728
Ulla Wiklund om Estetiska Läroprocesser 6 maj 2014.

http://vimeo.com/96235498
Om Dramatik i Grundskolan (DIG) 6 maj 2014.

http://vimeo.com/scendanskonst/malinlagergren
Malin Lagergren inleder strategihalvdag om barn och unga Falun 3 juni 2014.

http://vimeo.com/scendanskonst/elmirazadissa
Elmira Zadissa, utredare från Kulturrådet på strategihalvdag om barn och unga Falun 3 juni 2014.

http://vimeo.com/scendanskonst/camillacarlberg
Camilla Carlberg, avdelningschef på Moderna museet på strategihalvdag om barn och unga Falun 3 juni 2014.

http://vimeo.com/scendanskonst/kattisellborg
Kattis Ellborg, projektledare för Skola & Kultur på strategihalvdag om barn och unga Falun 3 juni 2014.

https://vimeo.com/116414722
Delaktighetskonferensen 2014: Mattias Dristig om vad som har hänt hittills i projektet samt processledning av Lena Nyberg och Ulrika Öhrn från Landstinget Dalarna. Borlänge 19 november 2014.

https://vimeo.com/116854327
Delaktighetskonferensen 2014: Ann-Marie Stenhammar föreläste bl a om Harts Delaktighetstrappa och Shiers utveckling av denna. Processledning av Lena Nyberg och Ulrika Öhrn från Landstinget Dalarna. Borlänge 19 november 2014.

https://vimeo.com/116414728
Delaktighetskonferensen 2014: Tua Stenström från Statens Kulturråd om Delaktighet över Skapande Skola. Borlänge 19 november 2014.

https://vimeo.com/116414725
Delaktighetskonferensen 2014: Manilla Ernst från Centrum för Barnkulturforskning, Stockholms universitet om rapporten ”Barn, kultur och kulturutbud – förutsättningar och förväntningar”. Processledning av Lena Nyberg och Ulrika Öhrn från Landstinget Dalarna. Borlänge 19 november 2014.

https://vimeo.com/116414729
Delaktighetskonferensen 2014: Mattias Dristig (projektledare Kultur Hjärta Skola) om vad som händer framöver i projektet, Camilla Nyman (konsulent barn och unga, landstinget dalarna) om Ung Kultur Dalarnas (UKD) Kulturkatalog. Konferensen avslutades med några publikreflektioner samt ytterligare slutkommentarer av Lena Nyberg, Ulrika Öhrn och Mattias Dristig. Borlänge 19 november 2014.

https://vimeo.com/142614848
En film som sammanfattar Dalarnas Föreningsmässa den 3 oktober 2015. Filmade gjorde PR-gruppen som består av: Jon-Erik Ersson, Mattias Moraeus och Charlie Lindström. Stort tack även till Film i Dalarna och Linda Svensson som har bistått med stor hjälp och klippning.

 

Bra länkar:

Kulturrådet har samlat material som kan vara till hjälp för att utöka barns och ungas inflytande. Helt klart värt ett besök:
http://www.kulturradet.se/sv/Skapande-skola/For-skolan/Elevinflytande–vad-menas/Arbetsmaterial/

Även SKL har en bra dialogbank som rör inflytande:
http://www.dialogguiden.se/

 

Rapporter/Skrivelser/Övrigt material:

Presentation Ung Kultur Dalarna kartläggning 20140114 – ny
Kartläggningscitat
Ulrika Öhrns kartläggning av Nätverket Ung Kultur Dalarna med citat-bilaga.

Skapande-skola-En-första-utvärdering
Myndigheten för Kulturanalys rapport om Skapande Skola. Släppt i december 2013.

Ung&Dum_Inflytandedialog
Ung&Dums Inflytandedialog. (SVEA) Utvärdering av en satsning i Leksand och Umeå som tagit sin utgångspunkt i Åldersmaktsordningen.

Nikanbttre
Rapport från Sveriges ungdomsråd om hur kommuner kan arbeta med unga medborgares politiska deltagande.

Med-vilket-syfte-LSU-rapport-20121
En kartläggning av lokalt stöd till ungas organisering. Utgiven av LSU – SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER 2012.

LikaOlikaSomLika2009.4[1]
LikaOlikaSomLika – om former för lokalt ungdomsinflytande. Skrift från Ungdomsstyrelsen.

Dalarnas regionala kulturplan Bilaga
Kulturen i Dalarna – En enhet av mångfalder. Bilaga till Dalarnas regionala kulturplan 2013–2015.

Dalarnas regionala kulturplan del ett och två
Dalarnas regionala kulturplan 2013–2015.

Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion ink bilagor
En förstudie genomförd av Magnus Holmberg, Landsbygd FTW,
på uppdrag av Region Dalarna hösten 2012.

En skola med demokratisk kompetens
ENID:s handlingsplan för elevinflytande. Handlingsplanen är antagen av Elevrådsnätverket i Dalarna – ENID – under 2008/09.

Barn och ungas politiska villkor
Skrift från SVEA som tar upp Åldersmaktsordningen och granskar vanliga skrivelser inom det ungdomspolitiska området.

Skapande skola och barns rätt till delaktighet
Kort uppsats av Mia Sundfeldt som är en mycket bra inledande forskningstext om barn och ungas delaktighet över kulturen i skolan.

Inflytandeprojektet Dalarna – sammafattande rapport
Sammanfattande rapport om vad Riksteaterns Inflytandeprojekt innebar för Dalarna. Barn- och unga var med och lämnade remissvar på Dalarnas kulturplan.

Remissvar från Inflytandeprojektet i Dalarna 29 april 2012
Barn- och ungas remissvar på Dalarnas Kulturplan.

enkätsvar
Enkätsvar från deltagare på Delaktighetskonferensen 2013.

Shier, översatt artikel 2
Egen växtkrafts översättning av Harry Shier:s modell för ökad delaktighet med utgångspunkt i Barnkonventionen.

Barn, kultur och kulturutbud – förutsättningar och förväntningar
Studie som är skriven av Manilla Ernst, Ylva Lorentzon och Moa Wester för Stockholms kulturförvaltnings räkning. Texten tar bl a upp hur barn och unga ser på det här med delaktighet över kulturområdet.

Checklista maktmöte beslutfattare
Checklista maktmöte unga presentatörer
Två checklistor som kan vara bra att ha med sig i mötet barn/unga/vuxna beslutsfattare. Framtagna av Barnombudsmannen inom ramen för Unga Direkt.

Medborgardialog 250 exempel från Sverige
SKL har släppt en skrift om medborgardialoger med hela 250 exempel från hela Sverige.

handlingsplan_skapande_skola_2014_2015
Helene Persson har skrivit Kils kommuns Handlingsplan för Skapande Skola 2014/2015. Handlingsplanen innehåller mycket matnyttigt som kan fungera som inspiration för kommuner som arbetar med Elevkulturombud.

Projektbeskrivningen:

Reviderad projektbeskrivning 2013
projektbeskrivning_kulturhjärtaskola

Reviderad projektbeskrivning 2014
reviderad_projektbeskrivning_2014