Elevkulturombud (EKO)

För att medverka till att ge barn och unga mer inflytande över kulturområdet i Dalarna så driver Kultur Hjärta Skola tankarna kring att införa Elevkulturombud (EKO) tillsammans med Dalarnas 15 kommuner.

Elevkulturombud (EKO) och deras samordnare

Elevkulturombud (EKO) och deras samordnare

Grundtanken är att kommunerna utser minst en samordnare som håller kommunala träffar med sina utsedda Elevkulturombud (EKO) och att dessa barn och unga är med och påverkar kommunen i kulturella frågor som rör dem. Exempel på detta kan vara Skapande Skola samt att vara med och bestämma över kommunalt kulturutbud och kulturbudget som rör målgruppen. Hur kommunerna organiserar detta arbete är mycket en kommunal fråga men projektet hjälper gärna till i denna process.

Från regionalt håll (Landstinget Dalarna via Kultur Hjärta Skola) utbildas EKO tillsammans med sina samordnare och EKO ges även inflytande över det regionala kulturutbudet. Utbildningen syftar till att stärka Elevkulturombuden i deras uppdrag, ge kunskap om arrangörskap och kulturens roll samt ge metoder hur övriga klasskamraters åsikter på kulturområdet kan tas tillvara.

Även regionala träffar sker där EKO-samordnare kan byta erfarenheter över kommungränserna. På dessa regionala träffar medverkar även länskulturen i Dalarna (UKD – Ung Kultur Dalarna).

För andra året i rad så har Kultur Hjärta Skola tagit fram ett EKO-kort med fria inträden på ett antal kulturinstitutioner och gratisinträden på teaterföreställningar i Dalarna. Detta har skett i samarbete med Landstinget Dalarnas olika kulturverksamheter, Riksteatern Dalarna och de kommuner som har infört Elevkulturombud (EKO). Syftet med EKO-kortet är att Elevkulturombuden ska stärkas i sin roll som kulturspridare. Här hittar en alla rabatter osv: http://skolscenen-kulturhjartaskola.riksteatern.se/blog/851 

Hittills har nio kommuner infört Elevkulturombud i Dalarna. Dessa är: Älvdalen, Mora, Leksand, Falun, Borlänge, Hedemora, Avesta, Orsa och Ludvika. Elevkulturombuden är just nu ca 110 till antalet och kommer från åk 2 – 9. (2015-06-18)

 

 

EKO-Material:

Sammanställning från EKO-utbildningen 2014
Ulrika Öhrn och Lena Nyberg från Landstinget Dalarna har sammanställt material från EKO-utbildningen 140916.

EKO_till elever
Brev till elever om att vara EKO i Dalarna.

brev föreningsmässan_eko
Inbjudan till EKO om att arrangera Föreningsmässan 3 oktober.

 

Mötesanteckningar från EKO:s referensgrupp:

EKOreferensgrupp_mötesanteckningar_ 130620

EKO2_mötesanteckningar_130917

EKO3_mötesanteckningar_131014

Mötesanteckningar_eko_140211

eko_anteckningar_140312

eko_träff_protokoll_140619

Anteckningar EKO_referensgruppsträff_140923

Anteckningar EKO_referensgruppsträff_141112

sammanfattning_eko_ref_mora_150128

Anteckningar EKO-norr_150211

Anteckningar EKO-syd 150218

Anteckningar EKO-norr 150224

Referensgruppsträff EKO_syd_150317

Referensgruppsträff EKO_150507

Referensgruppsträff EKO_150615