Dramatik i Grundskolan (DIG)

I samarbete med Dalateatern och de två kommunerna Älvdalen och Malung-Sälen driver projektet Dramatik i Grundskolan (DIG) i Dalarna under 2014 – 2015.

Via DIG får eleverna verktyg för läsning, reflektion och analys av texter skrivna för scen. Kunskaperna som utvecklas i projektet blir ett sätt för elever att komma texter nära och en möjlighet att utveckla ett språk kring nyskriven dramatik.

Målet med delprojektet är att ge medverkande elever möjlighet att delta i det scenråd som Riksteatern etablerade redan hösten 2009. Idag finns scenråd i Sörmland, Halland, Skellefteå och Dalarna. Scenråd består dels av elever som har deltagit i DIG, dels av professionella teaterarbetare samt konstnärlig ledning. Här förs text- och idédiskussioner om potentiella produktioner på länsteatrarna. Målgruppen för DIG och dess scenråd är elever och pedagogisk personal i grundskolan.

DIG syftar till ökad läslust och läsförståelse för elever i grundskolan samt ökad förståelse för dramatiskt skriven text. Dramatik läses och praktiskt arbete med texter sker utifrån fyra grundbegrepp:

– Karaktär
– Status
– Vändpunkt
– Undertext

Under vårterminen 2015 träffas Dalateaterns DIG-team tillsammans med DIG-klasserna och dess pedagoger från Malung och Älvdalen vid sex tillfällen.

Kontaktperson för DIG Dalarna 2015 är Dalateaterns dramapedagog Malin Byman.
Mail: malin.byman@dalateatern.se Tel: 073 – 736 32 05

Här kan man läsa mer om DIG — > http://skolscenen-dig.riksteatern.se/

Här är en film om tidigare DIG i Borlänge / Falun:

http://vimeo.com/scendanskonst/dramatikigrundskolan

Här hittar ni en lägesrapport skriven av Malin Byman.
Här hittar ni en utvärdering av DIG Dalarna av Malin Byman och medverkande elever.

Dala-Demokraten uppmärksammade reading i Älvdalen. Intervju med Malin Byman. (DD150319):
http://www.dalademokraten.se/dalarna/alvdalen/eleverna-fick-agera-fran-scenen

Utvärderingar från både elever och lärare om DIG Dalarna hittar en här: Utvärdering Älvdalen åk6
Utvärdering Malung åk7

Även en kurs på 7.5 HP är på gång i samarbete med Högskolan Dalarna och Riksteatern. Tankarna kring DIG är en tydlig komponent i denna kurs. Här hittar ni kursplanen: http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=LI1039
Frågor rörande kursen besvaras direkt av Högskolan Dalarna och projektledare för Kultur Hjärta Skola.