Kultur Hjärta Skola

Inflytandeprojektet och processledarutbildning

I Dalarna fungerade Riksteaterns Inflytandeprojekt som en förstudie till det arbete som Kultur Hjärta Skola sedan mynnar ut till. Under 2011/2012 så gavs barn och unga i Avesta och Falun möjligheter att lämna sitt remiss-svar till Dalarnas kulturplan (se under fliken Material för att läsa denna) via ett antal fysiska träffar.  

Riksteaterns Inflytandeprojekt fortsätter även under 2013 och för vår del i Dalarna så innebär det att Ulrika Öhrn (projektledare Kultur Hjärta Skola) och Camilla Nyman (Scenkonsulent barn/unga) utbildas som processledare angående barn- och ungas inflytande. Den 11 oktober var Ulrika och Camilla på Södra Teatern i Stockholm för att medverka på det andra utbildningstillfället. Tanken är att denna utbildningsinsats kommer projektet (och Dalarna) till del under 2014/2015. Läs mer om det första utbildningstillfället här.

 

Här kan man läsa Inflytandeprojektets sammanfattande slutrapport (Dalarna) samt barn- och ungas remissvar: 

Inflytandeprojektet Dalarna – sammafattande rapport

Remissvar från Inflytandeprojektet i Dalarna 29 april 2012