Kultur Hjärta Skola

Processledarutbildning i Stockholm

I helgen var Ulrika Öhrn (Projektledare Kultur Hjärta Skola) och Camilla Nyman (Scenkonstkonsulent Riksteatern Dalarna) i Stockholm för att medverka på det första steget i en processledarutbildning som är initierad av Riksteatern. Utbildningen har sin grund i Riksteaterns Inflytandeprojekt för unga och beräknas vara klar under hösten. Tanken är att de utbildade processledarna senare ska leda processer med barn och ungas delaktighet som grund. Denna kompetens kommer senare berika övriga satsningar i Dalarna samt även arbetet med Elevkulturombud (EKO) i Kultur Hjärta Skola-projektet.