Kultur Hjärta Skola

Mötesanteckningar och ytterligare presentationer

Nu finns mötesanteckningarna från referensgruppens senaste träff här på bloggen. Ni hittar dessa under Material.

Vi presenterar även ytterligare två av de föreläsare som kommer medverka på Delaktighetskonferensen, Rikard Rudolfsson (Borlänge Ungdomsråd) och Jorge Cardona Londoño (vice förbundsordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund / vice ordförande Sveriges ungdomsråd):

Rikard Rudolfsson är folkbildare med uppdrag kring ungdomssamordning åt Borlänge kommun. Under fyra år har Rikard arbetat framgångsrikt med kommunala sommarjobbare där han med Barnkonventionen som metod gett ungdomar ett redskap att skapa insikter och sammanhang kring ungas delaktighet och inflytande. På konferensen kommer Rikard prata om detta arbete.

Jorge Cardona Londoño (vice förbundsordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund / vice ordförande Sveriges ungdomsråd).

Jag har varit aktiv sedan jag var 13 år gammal och sedan dess kämpat för att göra vardagen för unga lite schystare. Med bakgrund i Rädda Barnen-rörelsen har jag arbetat med normer, normkritik, åldersmaktordningen och barnrätt.

Jag ska tala om åldersmaktordningen. Åldersmaktordningen är en struktur som begränsar unga till makt. Det är en struktur som skapar en negativ syn av barn och unga, att vi inte är kompetenta eller att vi måste förklara oss inför vuxenvärlden på ett orättvist sätt.