Delaktighetskonferensen 2013

140121 Uppdaterat: Enkätsvaren från Delaktighetskonferensen 2013 hittas här.
131217 Uppdaterat: Två filmer från konferensen hittas här.
131126 Uppdaterat: Vi tackar för en grym konferens! Läs mer här.

 

 

— gamla nyheter —

Den 21 november bjuder Kultur Hjärta Skola in till Delaktighetskonferens om Barn och Ungas inflytande över Kulturutbudet i skolan. Vi kommer att få ta del av lyckade exempel när det gäller elevinflytande, försöka skapa en struktur så att eleverna får ett reellt inflytande över kulturområdet samt diskutera metoder hur vi kan skapa elevinflytande över Skapande Skola.

Konferensen är kostnadsfri för målgruppen i Dalarna och lunch + fika ingår.

PLATS: Cozmoz (Engelbrektsgatan 34-36, Borlänge)

DATUM: 21 november 2013

TID: 09.30 – 16.30

MÅLGRUPP: Kommunernas kultursamordnare (barn/unga), skolornas kultursamordnare, skolledare, skolchefer, politiker,elevrådsorganisationer, intresserade pedagoger, kommunernas demokratiansvariga m fl

 Anmäl dig till konferensen via denna länk.

Här ligger det kompletta programmet:

KulturHjärtaSkola-programwebb

Välkomna!

——

Utförlig presentation av konferensens föreläsare uppdateras löpande:

(Uppdaterat 131018: Camilla Larsson kommer tyvärr inte medverka på konferensen, Programpunkten utgår helt och istället ges mer plats till ett modererat samtal mellan publiken och de övriga tre föreläsarna.)

Birgitta Berntson-Ärje, kultursekreterare på N3 i Trollhättan. Kommer tala om deras arbete kring elevkulturombud.

”Birgitta har arbetat 14 år som kultursekreterare med uppdraget att förmedla kulturella upplevelser och tillfällen för eget skapande till alla barn i förskolan och skolan i Trollhättan. Redan när Kulturbyrån startade 2000,  fick lärare, barn och deras föräldrar vara med i formuleringen av hur det skulle gå till och vilket utbud som skulle finnas. Detta för att verksamheten skulle vara förankrad så nära barnen det bara gick.

Nu är kulturen i förskolan och grundskolan en självklarhet i Trollhättan  men förankringsarbetet och delaktighetsfrågorna  är fortfarande lika aktuella.

Idag är Kulturbyråuppdraget en del av N3s omfattande verksamhet. I  barn- och ungdomskulturhuset N3 härbärgeras även uppdragen Kulturskola och Kreativ Coaching som är en förlängning och komplettering till barnens första möte med konst och kultur.

Birgitta kommer att berätta om hur arbetet med kulturombud har gått till och hur man jobbar med utveckling och delaktighet på N3 idag.”

Rikard Rudolfsson, Borlänge Ungdomsråd. Kommer tala om Barnkonventionen som metod.

Rikard Rudolfsson är folkbildare med uppdrag kring ungdomssamordning åt Borlänge kommun. Under fyra år har Rikard arbetat framgångsrikt med kommunala sommarjobbare där han med Barnkonventionen som metod gett ungdomar ett redskap att skapa insikter och sammanhang kring ungas delaktighet och inflytande. På konferensen kommer Rikard prata om detta arbete.

Jorge Cardona Londoño (vice förbundsordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund / vice ordförande Sveriges ungdomsråd). Kommer tala om Åldersmaktsordningen.

Jag har varit aktiv sedan jag var 13 år gammal och sedan dess kämpat för att göra vardagen för unga lite schystare. Med bakgrund i Rädda Barnen-rörelsen har jag arbetat med normer, normkritik, åldersmaktordningen och barnrätt.

Jag ska tala om åldersmaktordningen. Åldersmaktordningen är en struktur som begränsar unga till makt. Det är en struktur som skapar en negativ syn av barn och unga, att vi inte är kompetenta eller att vi måste förklara oss inför vuxenvärlden på ett orättvist sätt.”

Mikael Forslin, Regionchef Sveriges Elevkårer. Kommer tala om hur elevråd passar in i skolans strukturer och hur elevrådet lyfts i skollagen.

”För en mer givande skoltid – Idag genomför elevråd runt om hela Sverige enormt mycket bra verksamhet för sina elever på sina skolor. Elevråden har idag en helt annan roll på skolan än tidigare och bidrar till så mycket mer än bara synpunkter på skolans inflytandearbete. Under detta pass kommer Mikael Forslin ifrån Sveriges Elevkårer prata om denna verksamhet och hur den påverkar klimatet på skolan. Han kommer också lyfta hur elevråd passar in i skolans strukturer och hur elevrådet lyfts i skollagen.”

Petra Erkelius, klass- och musiklärare på Söderbaumska skolan i Falun. Kommer tala om kultur i skolan i samspel med estetiska lärprocesser och Lgr11.

”KULTUR I SKOLAN- varför då? Mitt namn är Petra Erkelius och jag arbetar bl a som språklärare i musik, matematik, SO och svenska.  Jag funderar ofta över elevers språk.  Hur många språk får de utveckla och hur många språk har vi kunnande att utveckla i skolan? Kan vi ta hjälp någonstans? Hur?

Mitt stöd i dessa funderingar har varit begreppet estetiska lärprocesser och Lgr 11 som jag kommer att berätta mer om. Om vi hjälps åt, tror jag, att kan det bli en framgångsfaktor för ökad måluppfyllelse i skolan.”

Mikael Jäderlund, kulturskolechef på Kulturskolan Miranda. Kommer tala om hur Mora kommun tänker kring införandet av kommunala Elevkulturombud.

”Jag heter Mikael Jäderlund och är kulturskolechef på Kulturskolan Miranda i Mora. Mora Kommun kommer att välja att arbeta med kulturombud i ”Kultur hjärta skola” genom Kulturskolans befintliga delaktighetsprojektet ”Om Vi Fick Bestämma”. Projektets syfte är att öka inflytandet och delaktigheten hos eleverna på Kulturskolan. Ett av stegen är att skapa ett elevråd, som alltså också kan fungera som kulturombud i ett bredare sammanhang.”

Lotten Kluck, rektor Furudalsskolan. Kommer berätta om hur Rättviks kommun arbetar med elevinflytande över Skapande Skola.

”Rättviks kommun har sedan länge en skolkulturgrupp som planerar och utvärderar kommunens kulturinsatser för eleverna. Här har det funnits ett önskemål om ett ökat elevinflytande och genom Skapande Skolas intentioner om elevmedverkan påbörjade vi detta arbete.

Inom ramen för Skapande Skola och Kulturrådets krav för bidrag har vi utvecklat ett sätt att ta vara på elevernas tankar och vilja att påverka innehållet i ansökan. Under de senaste tre åren har vi hittat en form som ger resultat.

Bilden är tagen vid elevmedverkansdagen 2012. Dagen inleddes med workshop med danspedagog Magnus Samuelsson. Fotograf: Karin Jönses Brandt.”

 

Camilla Larsson, demokratisamordnare från Örnsköldsviks kommun men även styrelseledamot i NUNI-nätverket. Kommer tala om elevdemokratiarbetet i Örnsköldsvik samt ge goda exempel från NUNI.

”Mitt namn är Camilla Larsson och jag är friluftsintresserad inflyttad norrlänning sedan 19 år, mamma till en 14-årig son, sambo och jobbar idag som demokratisamordnare i Örnsköldsviks kommun. Sedan tre år tillbaka har jag förmånen att få jobba med det som följt mig genom livet – demokrati. Vad är det, hur skapas det och hur formar det oss och samhället?

Sedan 2011 sitter jag i styrgruppen och senare styrelsen för NUNI, nätverket för nationellt ungdomsinflytande. NUNI är ett stödjande nätverk för kommuner och regioner som vill utveckla sitt arbete med ungas delaktighet och inflytande.

 

http://www.nuninatverk.se/ samlar och presenterar vi det viktigaste inom området.”