Kultur Hjärta Skola

Referensgruppens andra träff

Idag hade referensgruppen kring arbetet med Elevkulturombud sin andra träff i Borlänge. Förutom att diskutera upplägget kring själva EKO-strukturen så diskuterade vi även innehållet kring Delaktighetskonferensen. Mötesanteckningar från denna träff kommer förhoppningsvis upp lite senare. Träffen avslutades med en vandring i Kulturcentrum Askens utställningsrum Tusen Ord. Vi tackar även Margareta Gåfvels som stod värd för dagen.

Från vänster: Mikael Forslin (Regionchef Nord, Sveriges Elevkårer), Gun-Britt Hurtig (Kulturpedagog, Älvdalen), Maja Wahlner (Dramapedagog, Leksand), Marie Folkesson (Kulturchef, Leksand), Ylva Sellin Isaksson (Kulturutvecklare, Malung-Sälen), Eva Ersbacken (Kultursekreterare, Hedemora), Margareta Gåfvels (Verksamhetsansvarig Kulturcentrum Asken, Borlänge) och Kenneth Linder (Enhetschef Verket, Avesta).