Kultur Hjärta Skola

Presentation av Birgitta Berntson-Ärje

Vi tar tillfället i akt och presenterar ytterligare en av Delaktighetskonferensens föreläsare, nämligen Birgitta Berntson-Ärje, kultursekreterare på N3 i Trollhättan:

Birgitta har arbetat 14 år som kultursekreterare med uppdraget att förmedla kulturella upplevelser och tillfällen för eget skapande till alla barn i förskolan och skolan i Trollhättan. Redan när Kulturbyrån startade 2000,  fick lärare, barn och deras föräldrar vara med i formuleringen av hur det skulle gå till och vilket utbud som skulle finnas. Detta för att verksamheten skulle vara förankrad så nära barnen det bara gick.

Nu är kulturen i förskolan och grundskolan en självklarhet i Trollhättan  men förankringsarbetet och delaktighetsfrågorna  är fortfarande lika aktuella.

Idag är Kulturbyråuppdraget en del av N3s omfattande verksamhet. I  barn- och ungdomskulturhuset N3 härbärgeras även uppdragen Kulturskola och Kreativ Coaching som är en förlängning och komplettering till barnens första möte med konst och kultur.

Birgitta kommer att berätta om hur arbetet med kulturombud har gått till och hur man jobbar med utveckling och delaktighet på N3 idag.