Kultur Hjärta Skola

Skapande-Skola-Kick-Off i Falun samt presentation av Camilla Larsson

I tisdags så informerades alla skolledare i Falun snabbt om projektet och tankarna kring Elevkulturombud (EKO). Detta skedde på en Skapande-Skola-Kick-Off som kommunens Kulturförvaltning hade ordnat. Det kommer helt klart ske mycket bra framöver i Falun via Skapande Skola! Stort tack till Joakim Lindblad och Daniela Johansson från Kulturförvaltningen för ett väl uppstyrt möte.

I dagarna gick det även ut en blänkare till Dalarnas samtliga kultur- och skolchefer och alla kultursekreterare angående Delaktighetskonferensen den 21 november. Lokalen är nu bokad och heldagskonferensen kommer alltså vara på Cozmoz i Borlänge.

(Uppdaterat 131018: Camilla Larsson kommer tyvärr inte medverka på konferensen.)

En av föreläsarna kommer, som tidigare nämnt, vara Camilla Larsson som är inblandad i NUNI samt även demokratisamordnare i Örnsköldsviks kommun. Här kommer en presentation av henne:

”Mitt namn är Camilla Larsson och jag är friluftsintresserad inflyttad norrlänning sedan 19 år, mamma till en 14-årig son, sambo och jobbar idag som demokratisamordnare i Örnsköldsviks kommun. Sedan tre år tillbaka har jag förmånen att få jobba med det som följt mig genom livet – demokrati. Vad är det, hur skapas det och hur formar det oss och samhället?

Sedan 2011 sitter jag i styrgruppen och senare styrelsen för NUNI, nätverket för nationellt ungdomsinflytande. NUNI är ett stödjande nätverk för kommuner och regioner som vill utveckla sitt arbete med ungas delaktighet och inflytande.

http://www.nuninatverk.se/ samlar och presenterar vi det viktigaste inom området.”