Kultur Hjärta Skola

Inspiration för kommuner som arbetar med EKO

Helene Persson har skrivit Kils kommuns Handlingsplan för Skapande Skola 2014/2015. Handlingsplanen innehåller mycket matnyttigt som kan fungera som inspiration för kommuner som arbetar med Elevkulturombud.

Handlingsplanen tar upp såväl kommunala som nationella riktlinjer när det gäller arbetet med kultur i skolan, hänvisningar till lgr11 (estetiska läroprocesser), Barnkonventionen och kopplingarna till Skapande Skola. Handlingsplanen beskriver även tydligt de olika uppgifter vuxna kulturombud och elevkulturombud kan ha i en kommun.

Läs Kils handlingsplan här -> handlingsplan_skapande_skola_2014_2015