Kultur Hjärta Skola

Regionalt referensgruppsarbete och ny EKO-kommun

Igår ordnade Landstinget Dalarna, Film i Dalarna och Kultur Hjärta Skola en regional träff i Mora för att prata om Skapande Skola, det regionala kulturutbudet och det kommande arbetet med Dalarnas nya kulturplan.  Fokus låg på barn och unga och de inbjudna var kommunala kultursamordnare och regionala elevkulturombud. Syftet var att öka samverkan och delaktighet i utvecklingen av den regionala kulturen och skapa ett tillfälle för barn och unga att påverka det regionala kulturutbudet. Ett annat syfte var att ta tillvara det kommunala perspektivet och specialkompetensen ute i länet, samt, inte minst, mötas kring dessa viktiga frågor. Vid detta tillfälle påbörjades också nätverksarbetet kring Skapande skola.

Camilla Nyman från Landstinget Dalarna inleder dagen

Camilla Nyman (Konsulent barn/unga, Enheten Scen Dans Konst, Landstinget Dalarna) inleder dagen

 

Elevkulturombuden fick medverka i olika grupper och vara med att bestämma över det kulturutbud som ska väljas ut till Dalarnas kommande Kulturkatalog. Utöver detta hade vi en stund där alla regionala EKO fick byta erfarenheter mellan sina olika kommuner.

Stefan Ek från Film i Dalarna och Lina Josefsson från Anoda-projektet

Stefan Ek från Film i Dalarna och Lina Josefsson från Anoda-projektet

 

 

Samtal i soffan

Samtal i soffan

Urval av teater och dans pågår

Urval av teater och dans pågår

Elevkulturombuden tycker till om konst och film

Elevkulturombuden tycker till om konst och film

Vi håller på att sammanställa en komplett redovisning över dagen som vi förhoppningsvis kan sprida inom kort. En mycket lyckad dag!

Kultur Hjärta Skola tar även tillfället i akt och välkomnar Orsa kommun som nu också har infört Elevkulturombud. Nu har alltså åtta av Dalarnas femton kommuner infört satsningen, vilket är mycket roligt!

UPPDATERING 150506:
Det blev ingen övergripande utvärdering från dagen men här kommer ändå anteckningarna från Kultur Hjärta Skolas medverkan – > sammanfattning_eko_ref_mora_150128