Kultur Hjärta Skola

Filmer från strategihalvdag

Den 3 juni bjöd Landstinget Dalarnas barn och ungdomsstrateg Ulrika Öhrn in de regionala kulturverksamheterna till en inspirerande eftermiddag om hur arbetet med en strategi kan tas fram med utgångspunkt i de regionala målen för barn och unga.

Dagen skedde i samverkan med Kultur Hjärta Skola och filmades för att inspirera Dalarnas kommuner när det gäller hur barns och ungas inflytande kan garanteras samt hur skola och kultur kan mötas.

Här inleder Landstinget Dalarnas kultur- och bildningschef Malin Lagergren halvdagskonferensen och pratar om Landstingets ambitioner när det gäller kultur på barns och ungas villkor:

http://vimeo.com/scendanskonst/malinlagergren

Här pratar Elmira Zadissa, utredare från Kulturrådet hur de ser på strategiarbetet när det gäller barn och unga:

http://vimeo.com/scendanskonst/elmirazadissa

Här berättar Camilla Carlberg, avdelningschef på Moderna museet hur de tänker kring strategier som rör barn och unga:

http://vimeo.com/scendanskonst/camillacarlberg

Här berättar Kattis Ellborg, projektledare för Skola & Kultur hur de har arbetat med att ta fram en strategi i Kalmar:

http://vimeo.com/scendanskonst/kattisellborg