Kultur Hjärta Skola

Regional strategidag

Den 3 juni bjuder Landstingets barn och ungdomsstrateg Ulrika Öhrn in de regionala kulturverksamheterna till en inspirerande eftermiddag om hur arbetet med en strategi kan tas fram med utgångspunkt i de regionala målen för barn och unga.

Under dagen kommer Elmira Zadissa (utredare på Kulturrådet), Camilla Carlberg, (avdelningschef på Moderna museet) och Katarina Ellborg (ansvarig för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län) berätta hur de ser på strategiarbete som rör barn och unga.

Satsningen sker i samarbete med Kultur Hjärta Skola och är inte öppna för allmänheten. Föreläsningarna planers däremot att filmas för vidare spridning via denna blogg.