Kultur Hjärta Skola

Kommande föreläsningar med Ulla Wiklund

I samband med Delaktighetskonferensen i Borlänge så kom det fram ett stort önskemål om att Kultur Hjärta Skola skulle ordna en föreläsning med Ulla Wiklund. Vi är därför väldigt stolta över att meddela att detta kommer bli verklighet framöver.

Föreläsningarna riktar sig till Dalarnas lärare och pedagoger och går av stapeln efter skoltid den 5/5 i Borlänge samt den 6/5 i Mora.

Vi kommer förhoppningsvis även berätta lite om satsningen Dramatik i Grundskolan (DIG) på dessa träffar.

Vi återkommer framöver med mer information samt hur man anmäler sig. Se detta som vår första blänkare.

Fotograf: Christian Ljung 

Om Ulla:

Ulla Wiklund är utvecklingskonsult med inriktning på skolutveckling, pedagogik, estetik, kultur i skolan och språkutveckling.

Tidigare var Ulla utvecklingskonsulent vid Rikskonserter och innan dess undervisningsråd på Skolverket/Myndigheten för skolutveckling. Där ansvarade hon för regeringsuppdragen om kultur och estetik i skolan, bibliotek och nationellt centrum för språk-, läs och skrivutveckling.

Ulla har också verkat som lärare och forskare på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm i rytmik, metodik, didaktik och pedagogik. Hon är utbildad rytmiklärare (Dalcroze) och har i tolv år undervisat i såväl musikskola som för- och grundskola.

Ulla har författat flera böcker, bland annat ”När kulturen knackar på skolans dörr”, ”Den lydiga kreativiteten – om barn, estetik och lärande” och ”Portföljen – om processutvärdering i högre musikutbildning”.

Ulla började sin konstnärliga verksamhet och musikaliska bana som barnartist och kompositör i tioårsåldern och har sedan dess turnerat, medverkat i radio/tv och varit verksam som artist och kompositör med flera utgivna skivor och visböcker.

Läs mer på:  http://www.ullawiklund.se/