Kultur Hjärta Skola

Lägesrapport

Projektet går nu in i en fas där tankarna kring Elevkulturombud (EKO) ska implementeras i de kommuner som har sagt sig vilja införa detta. Under januari och februari så kommer möten därför hållas där vi tillsammans med kommunerna skapar förutsättningar för att så ska ske. Följande kommuner har redan bokat in träffar: Hedemora, Malung, Avesta, Borlänge och Vansbro. Ytterligare kommuner är på gång.

Enkätsvaren från Delaktighetskonferensen visar att denna var mycket uppskattad. Det bådar gott inför framtiden och vi ser redan fram mot att ordna fler sådana satsningar. Enkäten i sin helhet kan man läsa här.