Kultur Hjärta Skola

Utbudsdag i Falun och inställd programpunkt

Igår anordnade Ung Kultur Dalarna en av sina utbudsdagar på Folkets Hus i Falun. Många av länets kommunala kulturbokare var på plats för att granska kulturutbudet i länet. Kultur Hjärta Skola var också med och höll ett föredrag om projektet, tankarna kring Elevkulturombud (EKO) och bjöd in till Delaktighetskonferensen den 21 november.

Tyvärr måste vi också meddela att Camilla Larsson ställer in sin medverkan på konferensen den 21 november. Detta av personliga skäl. Programpunkten utgår helt och istället ges mer plats till ett modererat samtal mellan publiken och de övriga tre föreläsarna.