Kultur Hjärta Skola

Veckans möten

I måndags hade referensgruppen kring arbetet med Elevkulturombud (EKO) sin tredje och avslutande träff innan Delaktighetskonferensen. Referensgruppen gjorde bl a en SWOT-analys angående satsningen för att undersöka mer ingående hur man kan tänka kring EKO-strukturen. Anteckningar från denna träff kommer upp här på sidan framöver. Stort tack till Maja Wahlner som stod som värd för dagen.  

Från vänster: Caroline Smitmanis Smids (Kulturchef Mora), Maja Wahlner (Dramapedagog, Leksand) och Marie Folkesson (Kulturchef, Leksand).

Arbetet med att få till en kurs på Högskolan Dalarna fortsätter även det. I tisdags var Mattias Dristig och Isak Benyamine iväg och fortsatte det påbörjade samtalet med representanter från högskolan.

Från vänster: Susanne Rosén (Universitetsadjunkt Pedagogiskt arbete), Yvonne Blomberg (Fil.dr, Universitetsadjunkt Litteraturvetenskap), Isak Benyamine, (Utvecklingsledare, Riksteatern), Cecilia Andersson (Fil.dr, Universitetslektor Bild) och Helene Danielsson (Fil.dr, Univiversitetslektor Bild).