Kultur Hjärta Skola

Lägesrapport

Förra veckan så var vi med och presenterade projektet i samband med Falu Demokrativecka som tog avstamp i det aktiva medborgarskapet och den deltagande demokratin. Vi fick tillfälle att dryfta några ord med representanter från det politiska livet i Falun samt synas i ett sammanhang som går helt i linje med projektets ambitioner att stärka barn- och ungas inflytande över kulturområdet.

Vi projektledare har haft vår första riktiga träff med projektets styrgrupp och bl a diskuterat en revidering av den ursprungliga projektplanen. Så fort denna är helt godkänd så kommer man kunna läsa den här på bloggen. I styrgruppen ingår: Anneli Strömberg (Landstinget Dalarna), Droppen Sundberg (Riksteatern Dalarna) och Isak Benyamine (Riksteatern).

Vi har även fått reda på att Mora kommun har planer på att införa Elevkulturombud via deras arbete med projektet ”Om Vi Fick Bestämma”. Detta tycker vi är mycket roligt. Mora kommun kommer berätta mer om detta på Delaktighetskonferensen den 21 november. Så här beskriver Mikael Jäderlund Moras intentioner:

”Jag heter Mikael Jäderlund och är kulturskolechef på Kulturskolan Miranda i Mora. Mora Kommun kommer att välja att arbeta med kulturombud i ”Kultur hjärta skola” genom Kulturskolans befintliga delaktighetsprojektet ”Om Vi Fick Bestämma”. Projektets syfte är att öka inflytandet och delaktigheten hos eleverna på Kulturskolan. Ett av stegen är att skapa ett elevråd, som alltså också kan fungera som kulturombud i ett bredare sammanhang.”

Vi ser fram mot att fler kommuner följer Moras exempel. Delaktighetskonferensen blir alltså avstampet för att införa Elevkulturombud (EKO) i hela Dalarna. Tillsammans med Dalarnas kommuner bygger vi den struktur som behövs för att ge barn och unga reellt inflytande över kulturområdet. Programmet och inbjudan har gått ut till Dalarnas samtliga 15 kommuner förra veckan och anmälningarna har redan börjat ramla in. Anmäl dig själv här. 

Till sist så tipsar vi om Mia Sundfeldts uppsats ”Skapande skola och barns rättigheter till inflytande, delaktighet och kultur”. Denna uppsats är en mycket bra inledande text om barn och ungas delaktighet över kulturen i skolan. Man hittar uppsatsen under Material.