Kultur Hjärta Skola

Presentation av Petra Erkelius

Programmet inför Delaktighetskonferensen fylls på och vi presenterar ytterligare en av våra föreläsare:

Petra Erkelius, klass- och musiklärare på Söderbaumska skolan i Falun. Kommer tala om kultur i skolan i samspel med estetiska lärprocesser och Lgr11.

”KULTUR I SKOLAN- varför då? Mitt namn är Petra Erkelius och jag arbetar bl a som språklärare i musik, matematik, SO och svenska.  Jag funderar ofta över elevers språk.  Hur många språk får de utveckla och hur många språk har vi kunnande att utveckla i skolan? Kan vi ta hjälp någonstans? Hur?

Mitt stöd i dessa funderingar har varit begreppet estetiska lärprocesser och Lgr 11 som jag kommer att berätta mer om. Om vi hjälps åt, tror jag, att kan det bli en framgångsfaktor för ökad måluppfyllelse i skolan.”