Kultur Hjärta Skola

Förankring och nätverksbyggande

Under veckan så har vi arbetat med att revidera projektbeskrivningen en aning. Detta för att på sikt kunna lägga upp den här på bloggen till allmän beskådan. I detta arbete ingår också att ta fram en grafisk logotyp. Snart så är vi klara med det. Håll ut!

I övrigt så är vi inne i en period av förankring och nätverksbyggande. Ett antal möten och ”dragningar” om projektet har skett:

Vi har träffat HUR-nätverket i Borlänge som har hand om det fortsatta arbetet med ungdomarnas film om Barnkonventionen.

Vi har också träffat representanter från The Meeting Point för att se om vi kan samverka på något sätt i framtiden, varit i Hedemora och besökt Teaterfestivalen Draken samt det treåriga Musikteaterprojektet. I alla dessa möten så lyfter vi frågan om barn och ungas inflytande över kulturen.   

Framöver så kommer vi även medverka på en Skapande-Skola-Kick-Off i Falun. Förhoppningsvis håller vi även ett informationspass på Falu Demokrativecka den 26:e september.

Referensgruppen kring EKO kommer ha sin andra träff den 17 september på Kulturcentrum Asken. Och förhoppningsvis så kommer även representanter från någon av Sveriges elevrådsorganisationer medverka då.

Förutom detta så försöker vi få till ett möte med styrgruppen och vi har insett att doodle.com är ett grymt verktyg i detta arbete…

Trevlig helg!