Kultur Hjärta Skola

Platser kvar till ”Dramatik från text till utforskande process”

Högskolan Dalarna låter meddela att det ännu finns några få platser kvar till nedanstående distanskurs. Passa på och sök:

Litteraturvetenskap, grundnivå 1: Dramatik från text till utforskande process 7,5 hp. Nätdistans/ fristående 50%, ht 2015.                                                                                

Kursansvariga: Yvonne Blomberg, e-post: ybl@du.se, Susanne Rosén, srs@du.se

”Kursens syfte är att ge studenten grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om litteraturvetenskap och dramapedagogik i utforskande, tolkning, gestaltning och kritisk granskning av dramatiska verk. Ett mål är även att studenten ska tillägna sig förmåga att med hjälp av etnografisk metod dokumentera en utforskande process.

Efter en allmän introduktion till litteraturvetenskapliga och dramapedagogiska perspektiv kommer analys och gestaltning att äga rum parallellt. Det som behandlas och utforskas i kursen ska kunna omsättas i den egna yrkesverksamheten (skola, kultursektor, social omsorg etc). Men kursen vänder sig även till den allmänt intresserade av dramatik, tolkning och gestaltning. En väsentlig del i kursen är dokumentation av kunskapsprocesser och därtill förknippad etik. Kursen innehåller två fysiska träffar, och i kursens slutskede kommer vi bl a att se en uppsättning på Dalateatern.”