Kultur Hjärta Skola

Första stegen mot skapandet av en kurs på högskolenivå

Som ett led i att öka kunskapen om kultur för barn och unga så ligger det i projektets åtaganden att försöka skapa en högskolekurs angående kultur, estetiska läroprocesser och reellt inflytande. De första stegen mot en sådan kurs är nu tagna.

I onsdags var Ulrika Öhrn (projektledare Kultur Hjärta Skola) och Isak Benyamine (från Riksteatern) på ett första möte med Dalarnas Högskola. Mötet med Helena Danielsson och Susanne Rosén var väldigt givande och vi ser stora möjligheter till att en kurs kommer bli verklighet.


Kort presentation av Högskolan Dalarnas representanter:

Helena Danielsson – Fil dr, universitetslektor i Bild
Lektor och ämnesföreträdare i bild. Fil dr i pedagogik med inriktning mot mediepedagogik. Helena sysslar med handledning och forskning kring lärprocesser där multimodala gestaltningar förekommer samt ingår i flera nationella och internationella nätverk inom det bildpedagogiska området.

Susanne Rosén – Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete 
Susanne Rosén började arbeta på Högskolan Dalarna under vårterminen 2011. Samtidigt påbörjade hon forskarutbildning för doktorsexamen i drama vid Chester University, England. Susanne är utbildad dramapedagog med utbildning vid Göteborgs universitet och har en fil.kand. examen i dramapedagogik, Högskolan i Gävle. Hon är också utbildad förskollärare och specialpedagog samt har en magisterexamen i specialpedagogik, Stockholms universitet. Hennes forskningsfrågor rör lärandeprocesser i drama samt vad ämnesspecifika kunskaper i drama innebär. Huvudsakligt fokus ligger på drama i undervisningen inom svensk grundskola. I sin forskning använder Susanne bl a dramabaserade forskningsmetoder.