Kultur Hjärta Skola

SKL har släppt publikation om medborgardialoger

Kultur Hjärta Skola och satsningen kring Elevkulturombud (EKO) har tidigare uppmärksammats av både Kulturrådet och SKL.

SKL har sammanställt en skrift där hela 250 exempel på medborgardialog räknas upp och projektet finns med även i denna. Du kan ladda ner den gedigna publikationen som .pdf här – > http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/medborgardialog-250-exempel-fran-sverige.html

7585-253-9

Texten om Elevkulturombud (EKO) är däremot lite gammal. I dagsläget är nio kommuner anslutna till satsningen och har totalt utsett ca 110 EKO i åldrarna åk 2 – 9. Medverkande kommuner är: Avesta, Hedemora, Falun, Borlänge, Mora, Leksand, Orsa, Älvdalen och Ludvika.