Kultur Hjärta Skola

Ludvika blir Dalarnas nionde kommun som inför Elevkulturombud (EKO)

Ludvika kommun sällar sig nu till övriga åtta kommuner i Dalarna som infört Elevkulturombud (EKO). Det formella beslutet är taget och Elevkulturombud utses efter semestrarna. I Ludvika kommer samordningen ske vid Kultur- och fritidsförvaltningen. Även skolorna kommer medverka framöver. Kommunen har tidigare beslutat att ställa sig bakom Region Dalarnas satsning när det gäller Dalarna som ”Bästa Ungdomsregion” och ser satsningen kring Elevkulturombud som en naturlig del i det arbetet.

Anna Silfverin. Kultursekreterare Ludvika kommun

Anna Silfverin. Kultursekreterare Ludvika kommun

”Barn och ungas delaktighet är vår framtid. Därför är satsningar av det här slaget så viktiga!”, säger Anna Silfverin som är kultursekreterare i Ludvika kommun.

Kultur Hjärta Skola hälsar Ludvika kommun välkommen till en allt större skara av kommuner i Dalarna som sätter barns och ungas delaktighet över kulturområdet i fokus.