Kultur Hjärta Skola

Om Föreningsmässan, SKL och Kulturrådet…

Arbetet med Föreningsmässan går framåt med stormsteg. En arrangörsgrupp är bildad med representanter från kommunerna, Riksteatern och intresserade Elevkulturombud och vi har haft två planeringsträffar tillsammans på Moraparken. 15 föreningar har visat intresse att medverka den 3 oktober och fler lär tillkomma. Det kommer vara mycket att göra framöver, men vi ser med spänning fram mot att uppfylla våra intentioner om att barn och unga arrangerar ett stort event i Dalarna.

Spindelstruktur - Föreningsmässan 3 okt 2015

Spindelstruktur – Föreningsmässan 3 okt 2015

 

Kulturrådet har också uppmärksammat vårt arbete med Elevkulturombud (EKO) i Dalarna och gör samma koppling som oss när det gäller barns och ungas inflytande över Skapande Skola-projekt. Läs mer om det här:
http://www.kulturradet.se/sv/Skapande-skola/For-skolan/Elevinflytande–vad-menas/Elevkulturombud-ger-reellt-inflytande/

Kulturrådet har även samlat ytterligare material som kan vara till hjälp för att utöka barns och ungas inflytande. Helt klart värt ett besök:
http://www.kulturradet.se/sv/Skapande-skola/For-skolan/Elevinflytande–vad-menas/Arbetsmaterial/

Även SKL har uppmärksammat projektet och har även en bra dialogbank som rör inflytande: http://www.dialogguiden.se/article/show/713