Kultur Hjärta Skola

Sen anmälan till kurs på Högskolan Dalarna

Vecka 36 börjar alltså kursen ”Dramatik från text till utforskande process” på Högskolan Dalarna som projektet har varit inblandad en aning i. Kursen är en distansutbildning på 7.5 poäng och tar bl a sitt avstamp i tankarna kring Dramatik i Grundskolan (DIG).

Det går fortfarande att anmäla sig till denna kurs. Gör gärna det via länken nedan.

logo_vit

Ur kursplanen:

”Kursen ger en allmän introduktion till litteraturvetenskapliga och dramapedagogiska perspektiv. Studenterna läser och analyserar samt tolkar text och uppsättning. Analys och gestaltning kommer att äga rum parallellt. Stor vikt läggs vid dokumentationen som föregås av att prova och kritiskt granska den utforskande processen.
Dramatik för barn och unga ingår som en integrerad del av kursen.

Det som behandlas och utforskas i kursen ska kunna omsättas i den egna yrkesverksamheten (skola, kultursektor, social omsorg etc). En väsentlig del i kursen är dokumentation av kunskapsprocesser och därtill förknippad etik.”

 

Läs mer och hitta anmälningslänk här – > http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=LI1039