Kultur Hjärta Skola

Elevkulturombud på Gymnasiet och avklarad referensgruppsträff

Elever från NTI Gymnasiet i Falun har tagit kontakt med projektet och är grymt sugna på att införa Elevkulturombud (EKO) på skolan. Ett antal elever från skolan har redan medverkat på arrangörsutbildningarna i Älvdalen och i Borlänge. Dessa elever har nu också en nära kontakt med Riksteaterföreningen i Falun och har bl a medverkat på en teaterföreställning. I dag togs även första steget för att få med NTI Gymnasiet rent formellt och en dragning om projektet skedde för resten av Elevrådet och delar av skolans personal. Förhoppningsvis har NTI Gymnasiet infört EKO innan sommarlovet.

Möte med bl a Elevrådet på NTI om att eventuellt införa Elevkulturombud (EKO)

Möte med bl a Elevrådet på NTI om att eventuellt införa Elevkulturombud (EKO)

Vi har även haft en referensgruppsträff för alla EKO-samordnarna. Anteckningarna från denna träff hittar man här -> Referensgruppsträff EKO_150507

Sedan går arbetet med Föreningsmässan den 3 oktober in i en aktiv planeringsfas. Den 28 maj samlas alla intresserade EKO och medlemmar från Riksteatern Dalarnas teaterföreningar för en första Kick-Off-Träff där vi tillsammans planerar det framtida arrangemanget. Inbjudan till den träffen (och arbetet med Föreningsmässan) hittar man här – > brev föreningsmässan_eko