Kultur Hjärta Skola

Om framtiden osv…

Nu har alltså alla intresserade Elevkulturombud (EKO) i Dalarna fått utbildning i att arrangera kulturarrangemang på sin fritid. Detta har skett vid två tillfällen under våren (i Älvdalen och i Borlänge) tillsammans med deltagande kommuner och intresserade studieförbund.

Framöver så påbörjas planeringsarbetet tillsammans med Elevkulturombuden angående Föreningsmässan i Mora den 3 oktober. Tanken med denna mässa blir att Dalarnas föreningar, studieförbund och riksteaterns lokala teaterföreningar möter den kraft som finns i barns och ungas engagemang och arrangörskap. Ett flertal föreningar har redan visat intresse att medverka som utställare, leda workshops osv.

Föreningsmässan den 3 oktober blir även Kultur Hjärta Skolas stora final och när denna är avslutad så har tre stora konferenser som handlat om barns- och ungas delaktighet och inflytande över kulturområdet genomförts.

Parallellt med arbetet med Föreningsmässan kommer hela Elevkulturombudsstrukturen säkras med Landstinget Dalarna och medverkande kommuner. Detta kommer ske via intentionsdokument som tas fram tillsammans med Landstinget och kommunerna och som sedan skrivs under.

Vecka 36 börjar också kursen ”Dramatik från text till utforskande process” på Högskolan Dalarna som projektet har varit inblandad en aning i. Läs mer och ansök här – > http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=LI1039

 

Sedan lite annat smått och gott:

* En annan rolig nyhet är att Avesta kommun har utökat sin satsning på Elevkulturombud (EKO) och har i samband med det blivit intervjuade i Avesta Tidning. Läs mer om det här – > http://avestatidning.com/nyheter/nyheter/1.2950352-kulturombud-vill-ha-mer-kultur-till-unga

* Vi tar också tillfället i akt och tipsar intresserade om Studiefrämjandets satsning på arrangörskap som börjar med en kick-off i Falun den 15 maj. – > http://www.studieframjandet.se/Dalarna/Hitta-ditt-intresse/Kultur–musik/Musik/Orion-studios/