Kultur Hjärta Skola

Dramatik i Grundskolan (DIG) uppmärksammas i Dala-Demokraten

Dramatik i Grundskolan (DIG) i Älvdalen har precis haft sin avslutande reading med elever från årskurs 6 i Rot skola.

Tidningen Dala-Demokraten har uppmärksammat detta i en artikel och i ett filmklipp där bl a Malin Byman från Dalateatern intervjuas angående satsningen.

Läs mer här:
http://www.dalademokraten.se/dalarna/alvdalen/eleverna-fick-agera-fran-scenen