Kultur Hjärta Skola

Inför Kulturdagen i Rättvik 31 mars

Den 31 mars arrangerar Ung Kultur Dalarna (UKD – Länskulturen i Dalarna) en av sina återkommande Kulturdagar. I år kommer vi vara i Rättvik och Kultur Hjärta Skola medverkar och har ett ”häng” i samarbete med det regionala Anoda-projektet.

Förutom det så har vi nöjet att återigen knyta kontakt med Erik Blom som kommer hålla ett föredrag om den viktiga Åldersmaktsordningen. Många vuxna har hört Erik prata (på Delaktighetskonferensen 2013) och vi tycker att det är viktigt att även Dalarnas Elevkulturombud får del av denna kunskap.

Erik presenterar sig själv och sitt föredrag såhär:

”Mitt namn är Erik Blom och jag är 16 år och har vid sidan av mina studier arbetat som journalist på Expressen och Nyheter24 samt haft ledande befattningar inom elevrörelsen och civilsamhället.

Jag ska prata om det som ingen annan vill sätta ord på, att barn och unga systematiskt underställs vuxna. Detta vuxencentraliserade synsätt bygger på åldersmaktsordningen. Denna maktordning ger vuxna fördelar i samhället på barn och ungas bekostnad. Det är dags för reellt inflytande för barn och unga, istället för att de bara får tycka till om färgen på skolkorridorerna.”

Erik Blom - Pressbild

Erik Blom – Pressbild

Här hittar man hur man anmäler sig samt dagens program:

http://www.ltdalarna.se/Kultur-och-bildning/Barn-och-unga/Utbudsdag-hosten-2013/