Kultur Hjärta Skola

Inför 2015

Nu är vi tillbaka efter julens ledigheter och sparkar igång projektets avslutande år. Vi ser fram mot ett år där barn och ungas delaktighet och inflytande utökas ytterligare i Dalarnas 15 kommuner.

Under året kommer samarbetet mellan kommunerna, föreningar, studieförbund och barn och unga stärkas ytterligare för att underlätta möjligheterna till ökad delaktighet och inflytande samt skapa egna kulturupplevelser på fritiden.

Som ett del i detta arbete planeras just nu arrangörsutbildningar i samarbete med kommunerna och projektet. Tanken är att Elevkulturombuden efter detta har större möjligheter att arrangera egen kultur på fritiden, men även under skoltid. Under 2015 kommer även en Föreningsmässa gå av stapeln. Vi får återkomma till det.

Dramatik i Grundskolan (D.I.G) i Dalarna kommer även avslutas under året och det kommer rapporter om hur det arbetet har gått framöver här på bloggen.

Nu närmast kommer representanter från kommunerna, Landstinget Dalarna och UKD träffas i Mora den 28 januari för att bl a diskutera det framtida regionala kulturutbudet, Dalarnas nya Kulturplan, Skapande Skola samt byta erfarenheter. Till denna träff kommer självklart även representanter från kommunernas Elevkulturombud (EKO) medverka.

Vi slår även ett slag för Ung Kultur Dalarnas (UKD) Kulturdag som i år går av stapeln den 31 mars i Rättvik.

Vi ser alltså fram mot ett avslutande och späckat år!