Kultur Hjärta Skola

Filmerna från föreläsningarna i Mora 6 maj 2014

Den 5 – 6 maj 2014 bjöd projektet all intresserad skolpersonal i Dalarna på två kvällsföreläsningar om Estetiska Läroprocesser och Dramatik i Grundskolan. Föreläsningarna i Mora den 6 maj filmades.

Första filmen handlar om arbetet med Dramatik i Grundskolan. Medverkande: Frida Ekholm (Förstelärare Estetiska Läroprocesser, Västra skolan), Linn Andersson (Elev, Västra skolan), Wilma von Krusenstierna (Elev, Västra skolan), Klara Källgren (Elev, Västra skolan) och Patrik Pettersson (Regissör och Skådespelare, Dalateatern).

http://vimeo.com/scendanskonst/dramatikigrundskolan

Skolutvecklaren Ulla Wiklund var också på plats och höll en föreläsning om estetiska läroprocesser och lgr11:

http://vimeo.com/scendanskonst/ullawiklund