Kultur Hjärta Skola

Dragning i Rättvik

Rättviks kommun var en av Dalarnas kommuner som efter Delaktighetskonferensen 2013 ville tänka en aning hur deras medverkan skulle kunna se ut när det gäller Kultur Hjärta Skola. Ett bra och utvecklat samarbete mellan kultur och skola finns redan i kommunen i form av en tvärsektoriell styrgrupp samt vuxna kulturombud.

Idag var Mattias Dristig på plats i kommunhuset för att berätta mer om projektet för skolchefen Lars Kratz. På eftermiddagen skedde även ett möte med kulturchefen Märta Kallur mfl.

Det ska bli spännande att se vad nästa steg blir i Rättviks process för att öka delaktigheten över kulturområdet för barn och unga.

rättvik_foto_katarina_liss

Från vänster: Märta Kallur (kulturchef), Lars Kratz (förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen) och Mattias Dristig (projektledare, Kultur Hjärta Skola). Foto: Katarina Liss.