Kultur Hjärta Skola

Dragning för Elevrådsnätverket Norra Dalarna

Torsdagen den 8 maj hade Elevrådsnätverket Norra Dalarna en stor samling på Rosa Huset i Mora. Syftet med nätverket är att skapa förutsättningar för ett erfarenhetsutbyte och fortsatt samarbetet över kommungränserna. På plats var elevrådsrepresentanter från Orsaskolan, Noretskolan, Morkarlbyhöjden, Älvdalsskolan och Strandskolan Idre.

Mattias Dristig informerade om Kultur Hjärta Skola och tankarna kring barns och ungas inflytande över kulturområdet.

Åke Nyström (Ungdomssamordnare Mora kommun) tog dessa kort:

Hörring_Mora_foto_Åke_Nyström

Hörring3_Mora_foto_Åke_Nyström

Hörring2_Mora_foto_Åke_Nyström