Kultur Hjärta Skola

Kurs i samarbete med Högskolan Dalarna nu skapad!

Vi är stolta att meddela att projektets samarbete med Högskolan Dalarna har resulterat i en kurs på 7.5 poäng inom ämnet Litteraturvetenskap. Från Högskolan Dalarnas hemsida hämtar vi följande beskrivande kurstext:

”Litteraturvetenskap: Dramatik från text till utforskande process

Kursen ger en allmän introduktion till litteraturvetenskapliga och dramapedagogiska perspektiv. Studenterna läser och analyserar samt tolkar text och uppsättning. Analys och gestaltning kommer att äga rum parallellt. Stor vikt läggs vid dokumentationen som föregås av att prova och kritiskt granska den utforskande processen.

Dramatik för barn och unga ingår som en integrerad del av kursen.

Det som behandlas och utforskas i kursen ska kunna omsättas i den egna yrkesverksamheten (skola, kultursektor, social omsorg etc). En väsentlig del i kursen är dokumentation av kunskapsprocesser och därtill förknippad etik.”

Kultur Hjärta Skola riktar ett stort tack till Högskolan Dalarna, Susanne Rosén (Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete), Yvonne Blomberg (Fil.dr, Universitetsadjunkt Litteraturvetenskap) och Isak Benyamine (Utvecklingsledare, Riksteatern) som har gjort kursen möjlig.

Läs mer om kursen här: http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=LI1039

Ansökningstiden kommer förlängas till efter den 15 april och vi hoppas på många ansökningar från personer inom områdena skola och kultur.