Kultur Hjärta Skola

Rapport från träff i Hedemora samt referensgruppsanteckningar

I torsdags var Mattias iväg och höll ett informationspass för Hedemoras rektorer, bildningschef och kulturombud om projektet. Hedemora kommun har i dagsläget en väl utbyggd struktur kring kulturombud (vuxna) och att ta steget mot att även ha med elever i detta arbete är inte särskilt stort.

”Vi i Hedemora ser projektet som en del i vår strävan att nå skolans måluppfyllelser när det gäller lgr11 och tankarna kring estetiska läroprocesser. Dessutom ser vi ökade möjligheter till måluppfyllelser när det gäller skolans demokratiuppdrag att ge elever medinflytande. Detta blir alltså ingen ytterliga pålaga för oss, utan snarare något som ingår i skolans uppdrag.”
/ Torgny Karlsson, Bildningschef Hedemora Kommun

(bilden är tagen från Hedemora kommuns hemsida – Bildningskontoret)

Vi tar även tillfället i akt och sprider anteckningarna från projektet senaste träff med referensgruppen kring implementeringen av Elevkulturombud (EKO). Dessa hittar man här: eko_anteckningar_140312