Kultur Hjärta Skola

Möte i Älvdalen

Den 18 mars var Kultur Hjärta Skola i Älvdalens kommun och pratade lite om projektet. Älvdalen är en av de kommuner som ser projektet som ett tydligt skolutvecklingsprojekt som bör kunna rymmas inom ordinarie skolverksamhet för att nå måluppfyllelser inom tex lgr11. Älvdalen har som mål att Elevkulturombud ska finnas i Älvdalen i september.

Bilden från vänster: Leif Ekström (rektor Älvdalsskolan högstadiet), Thomas Larsson (Skolchef), Melker Brodin (Rektor Musikskolan) och Gun-Britt Hurtig (kulturpedagog).