Kultur Hjärta Skola

Kulturinspirationsdag i Malung

Den 6 mars anordnade Malungs kulturförvaltning en Kulturinspirationsdag på Centralskolan för kommunens politiker, pedagoger och rektorer. Även ett antal elever från elevråden var med (åk 4 och åk 8). Totalt var det 40 personer som medverkade.

Bild: Elevrepresentanter i Malung. Foto: Cecilia Larsson

Erik Blom höll ett pass om Åldersmaktsordningen och inflytande, Ylva Sellin Isaksson (kultursamordnare) pratade om årets Skapande Skola-satsningar, Gunilla Kapla (Skolchef) om lgr11 och dess kopplingar till kultur och Mattias Dristig berättade om Kultur Hjärta Skola samt höll i ett diskussionspass om kultur och inflytande.

Bild: Erik Blom pratar om Åldersmaktsordningen, inflytande och engagemang.

I det stora hela var det en mycket spännande förmiddag som bevisade att många olika strategiska kommunala nivåer, såväl som elever i olika åldrar, kan mötas för att diskutera Kultur och Skola. Vi ser fram mot fler sådana här kommunala initiativ och önskar Malung-Sälen lycka till i det fortsatta arbetet med att skapa strukturer för barns och ungas delaktighet över kulturen.

Här hittar man sammanställningar av deltagarnas tankar om kultur och delaktighet:
Svar_Malung_kultur_elever
Svar_Malung_kultur_vuxna