Kultur Hjärta Skola

Ett erbjudande för fint att tacka nej till

Under läsåret 2012-2013 deltog klass 7d på Västra skolan, Falun i projektet ”DIG” (Dramatik I Grundskolan) i Riksteaterns regi. Syftet med projektet var att finna nya vägar att öka läsförståelsen genom att låta elever läsa ungdomspjäser och bearbeta dem utifrån de fyra begreppen ”status” ”undertext” ”vändpunkt” och ”karaktär” tillsammans med skådespelare från Dalateatern. Projektet avslutades med en reading på Dalateaterns scen inför hänförda föräldrar och imponerad skolpersonal.

En av lärarna som var en del av DIG i Falun är Frida Ekholm. Här kommer hennes ord om satsningen:

”I november 2012 fick jag ett telefonsamtal på jobbet. Dalateatern ringde och undrade om jag var intresserad att delta med en klass i ett dramatikprojekt med syftet att öka läsförståenlen hos ungdomar. Mitt namn hade de fått av en kollega som varit på en skolföreställning, men som undervisade ”fel” årskurs. Sjuor ville de ha. Jag tackade ja på stående fot, och med facit i hand är jag mycket mycket glad över det, även om jag hann ångra mig flera gånger under resans gång! Det framgick liksom aldrig att JAG skulle leka, agera, delta, och lämna ut mig. Men det ingick uppenbarligen i paketet och var bara att ställa upp på!

I december åkte jag med personal från teatern, samt från en annan skola till Skellefteå på utbildning, med tre andra länsteatrar och skolor, samt personal från Riksteatern. Efter den helgen fick jag sju ungdomspjäser att läsa över jullovet, varav jag valde ut tre som eleverna sedan fick läsa och bearbeta i tur och ordning, både med mig och med Dalateaterns personal. Vi arbetade växelvis i klassrummet och på teatern, eleverna fick lära känna många av teaterns skådespelare, flera dramapedagoger, regissörer samt många ur den övriga personalen. Detta upplevdes förstås som spännande av eleverna, kul med något annorlunda! Vi fokuserade på de fyra begreppen ”status” ”undertext” ”vändpunkt” och ”karaktär” vilket både hjälpte eleverna med läsförståelsen, men också gav mig helt nya verktyg för att vägleda elever med svårigheter. När alla tre pjäser var väl genomgångna och bearbetade var det dags att välja vilken eleverna skulle framföra inför publik på sin reading. Valet genomfördes i god demokratisk ordning, och vann gjorde pjäsen ”Den svagare”. Klassen var inte helt enig, alla pjäser fick röster, vilket jag anser vara ett utmärkt betyg på projektet! Nu hade det blivit maj, och veckan därpå genomfördes så readingen på Dalateaterns scen, inför hänförda föräldrar och imponerad skolpersonal. Efteråt var klassen minst sagt både trötta och stolta… En härlig känsla!

Projektet hade tre avslut. Ett på teatern med representanter ur klassen som fick utvärdera upplevelsen ”DIG”. Ytterligare ett i Stockholm för all inblandad personal, från de olika delarna av landet. Och så ett som Dalateatern ordnade, där klassen fick komma ut till Hellmansö i Falun en junikväll och se pjäsen ”Hemsöborna” , där alla de skådespelare vi mött under våren deltog. Ett perfekt avslut på ett mycket givande samarbete!”

Vi kommer få tillfälle att återkomma mer om DIG i Dalarna. Kommande satsningar planeras i Älvdalen och Malung och tanken är att DIG även kommer medverka i samband med Ulla Wiklunds föreläsningar i Borlänge och i Mora.

Länk till Dalateatern.
Länk till Dramatik i Grundskolan.