Kultur Hjärta Skola

Reviderad projektbeskrivning för 2014

Här har ni projektbeskrivningen för 2014 som är reviderad för att ta hänsyn till ingånget samverkansavtal mellan Landstinget Dalarna, Riksteatern och Riksteatern Dalarna. En ny budget för året 2014 är även tillagd samt bilagor om kommunal implementering av EKO och riksteaterns projekt DIG. I Tidsplanen för 2014 nämns nu DIG tydligare. Projektbeskrivningen gäller 140101 – 141231. Trevlig läsning.

reviderad_projektbeskrivning_2014