Kultur Hjärta Skola

Ute i kommunerna

Under den gångna veckan har Mattias varit ute i ett antal kommuner för att få till lokala aktivitetsplaner för att implementera EKO. Tanken är att samverka med kommunerna för att få till organiseringen på kommunal nivå och på så sätt skapa de förutsättningar som behövs för ett ökat kommunalt barn- och ungdomsinflytande över kulturen.

MALUNG/SÄLEN

Från vänster: Ingela Matson Busk (lärare på låg- och mellanstadiet Lillmoskolan i Malung), Gunilla Kapla (för- och grundskolechef), Vivvi Korssell (fritidspedagog på låg- och mellanstadiet Blomsterbäcksskolan i Malung) samt Ylva Sellin Isaksson (Kulturutvecklare).

AVESTA

I Avesta var Kultur Hjärta Skola med och informerade på en Skapande Skola-dag inför kommunens olika politiker, pedagoger, rektorer och representanter från kulturområdet. Foto Börje Forslund.

BORLÄNGE

Från vänster: Pelle Andersson (Kultursamordnare) och Margareta Gåfvels (Verksamhetsansvarig Kulturcentrum Asken).