Kultur Hjärta Skola

Tillbaka efter semestern

Nu har vi börja komma tillbaks efter semestern. Efter en inledande period av projektplanering så lyfter vi en aning på skynket och berättar lite om vad som är gjort hittills samt vad som kommer ske framöver. 

– Kartläggningen av Dalarnas Kulturliv är pågående och beräknas vara klar i januari 2014.
– En referensgrupp från Dalarnas olika kommuner är sammansatt och har haft sitt första möte. 
– Ett strukturellt förslag angående att införa Elevkulturombud (EKO) i hela Dalarna är framtaget.
– Datum och föreläsare till en första Delaktighetskonferens (21 november 2013) är bokade. Programmet är däremot inte helt spikat. 
– En logotyp för projektet håller på att tas fram.

Vi återkommer.

Bifogade filer:

Powerpointpresentation -> Presentation1
Mötesanteckningar -> EKOreferensgrupp_mötesanteckningar_ 130620