Kultur Hjärta Skola

Processledning i Jönköping

I Jönköpings län tar man just nu fram en utvecklingsstrategi för barns och ungas kultur. Camilla Nyman och Ulrika Öhrn ledde där en processdag med unga för att säkerställa deras inflytande i arbetet. Det gjordes inom ramen av Riksteaterns Inflytandeprojekt och Kultur Hjärta Skola.

(Foto: Inflytandeprojektet)

Läs mer om dagen och resultatet  här: http://inflytandeprojektet.riksteatern.se/jonkopings-lan

Här kan man även lyssna på radiointervjuerna med några av de unga deltagarna:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=5766787