Om projektet

KULTUR SKOLA
barn- och ungdomsinflytande över kulturen

Barn och unga ska kunna vara med och styra, tycka och tänka ut hur kulturlivet ska se ut i Dalarna.

I projektet jobbar vi med att skapa nya strukturer för inflytande för barn och unga över kulturområdet i hela länet. Vi testar metoder för att hitta fungerande arbetssätt där unga ges reellt inflytande att styra sitt kulturutbud och eget skapande. Vi vill samtidigt utveckla och stärka det arbete som redan pågår inom skola och lärarutbildning.

Kultur Hjärta Skola är ett av Riksteaterns regionala utvecklingsprojekt som drivs i samarbete med Landstinget i Dalarna och Riksteatern i Dalarna. Projektet drivs 2013 – 2015.

Projektet syftar till:
– Att utveckla metoder för att öka barn och ungas inflytande över och deltagande i kulturen i Dalarnas län
– Att stärka förutsättningarna för barn- och ungdomskulturen genom samordning av och kunskap om barn- och ungdomskultur i Dalarnas län
– Att stärka Landstinget Dalarnas och Riksteatern Dalarnas arbete med kultur för, av och med barn och unga
– Att utveckla metoder som kan stärka tillgängligheten av kultur för och av barn och unga i hela länet oavsett var man bor, kön, funktionsförutsättning, social och etnisk bakgrund.
– Att tillvarata erfarenheter och sprida kunskap om barn och ungdomskultur och barn och ungas inflytande över kulturen lokalt, regionalt och nationellt.

Projektmål:
– Ett ökat inflytande för barn och unga över kulturen
– En ökad tillgänglighet av kultur för barn och unga
– En ökad samordning av kultur och kunskap om kultur för barn och unga i Dalarna
– En ökad spridning av kunskap om barn- och ungdomskultur och ungas inflytande över kulturen lokalt, regionalt och nationellt
– Stärka föreningar som arbetar med barn och ungas fritidsverksamhet.

Projektbeskrivningen hittar man här –> reviderad_projektbeskrivning_2014
P
rojektets slutrapport hittar man här –> slutrapport_khs_mattiasdristig

mattias_dristig_foto_joán_henriksson

 

2014

Projektledare: Mattias Dristig
Mail: mattias.dristig@ltdalarna.se
Tel: 073 905 50 33 (privat)

Styrgruppen består av: Ulrika Öhrn (Landstinget Dalarna), Gun-Britt Hurtig (Riksteatern Dalarna) och Isak Benyamine (Riksteatern)

2013

Projektledare: Mattias Dristig och Ulrika Öhrn.
Styrgruppen bestod av: Anneli Strömberg (Landstinget Dalarna), Droppen Sundberg (Riksteatern Dalarna) och Isak Benyamine (Riksteatern)