Kultur Hjärta Skola

Kultur Hjärta Skola

Lägesrapport

Förra veckan så var vi med och presenterade projektet i samband med Falu Demokrativecka som tog avstamp i det aktiva medborgarskapet och den deltagande demokratin. Vi fick tillfälle att dryfta några ord med representanter från det politiska livet i Falun samt synas i ett sammanhang som går helt i linje med projektets ambitioner att stärka […]

Kultur Hjärta Skola

Delaktighetskonferensens program

Nu är hela programet inför Delaktighetskonferensen den 21 november spikat och klart! Anmälan gör man senast den 4 november via denna länk. Vi ses! Delaktighetskonferens Program by Mattias Dristig

Kultur Hjärta Skola

Presentation av Petra Erkelius

Programmet inför Delaktighetskonferensen fylls på och vi presenterar ytterligare en av våra föreläsare: Petra Erkelius, klass- och musiklärare på Söderbaumska skolan i Falun. Kommer tala om kultur i skolan i samspel med estetiska lärprocesser och Lgr11. ”KULTUR I SKOLAN- varför då? Mitt namn är Petra Erkelius och jag arbetar bl a som språklärare i musik, […]

Kultur Hjärta Skola

Sveriges Elevkårer kommer till konferensen

Vi är glada att meddela att även Sveriges Elevkårer kommer medverka på konferensen: Mikael Forslin, Regionchef Sveriges Elevkårer. Kommer tala om hur elevråd passar in i skolans strukturer och hur elevrådet lyfts i skollagen.  ”För en mer givande skoltid – Idag genomför elevråd runt om hela Sverige enormt mycket bra verksamhet för sina elever på sina […]

Kultur Hjärta Skola

Mötesanteckningar och ytterligare presentationer

Nu finns mötesanteckningarna från referensgruppens senaste träff här på bloggen. Ni hittar dessa under Material. Vi presenterar även ytterligare två av de föreläsare som kommer medverka på Delaktighetskonferensen, Rikard Rudolfsson (Borlänge Ungdomsråd) och Jorge Cardona Londoño (vice förbundsordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund / vice ordförande Sveriges ungdomsråd): Rikard Rudolfsson är folkbildare med uppdrag kring ungdomssamordning åt […]

Kultur Hjärta Skola

Anmäl dig till Delaktighetskonferensen 2013!

Nu tar vi emot anmälningar till Delaktighetskonferensen 2013 den 21 november i Borlänge. Programmet uppdateras löpande. Anmäl dig via denna länk innan den 4 november. Vi ser fram mot många deltagare från Dalarnas 15 kommuner och en intressant konferens där vi utökar barn och ungas delaktighet ytterligare i hela länet.

Kultur Hjärta Skola

Processledarutbildning i Stockholm

I helgen var Ulrika Öhrn (Projektledare Kultur Hjärta Skola) och Camilla Nyman (Scenkonstkonsulent Riksteatern Dalarna) i Stockholm för att medverka på det första steget i en processledarutbildning som är initierad av Riksteatern. Utbildningen har sin grund i Riksteaterns Inflytandeprojekt för unga och beräknas vara klar under hösten. Tanken är att de utbildade processledarna senare ska […]

Kultur Hjärta Skola

Referensgruppens andra träff

Idag hade referensgruppen kring arbetet med Elevkulturombud sin andra träff i Borlänge. Förutom att diskutera upplägget kring själva EKO-strukturen så diskuterade vi även innehållet kring Delaktighetskonferensen. Mötesanteckningar från denna träff kommer förhoppningsvis upp lite senare. Träffen avslutades med en vandring i Kulturcentrum Askens utställningsrum Tusen Ord. Vi tackar även Margareta Gåfvels som stod värd för dagen. […]

Kultur Hjärta Skola

Uppdatering Delaktighetskonferensen

Arbetet med Delaktighetskonferensen går vidare och vi kan nu meddela att Jorge Londono från bl a Sveriges Ungdomsråd och Rädda Barnens Ungdomsförbund kommer medverka den 21 november för att prata om Åldersmaktsordningen och Elevinflytande. Att Jorge har varit inblandad i SVEA:s delaktighetsprojekt Ung & Dum ser vi som en stor bonus. Läs gärna mer om […]

Kultur Hjärta Skola

Presentation av Birgitta Berntson-Ärje

Vi tar tillfället i akt och presenterar ytterligare en av Delaktighetskonferensens föreläsare, nämligen Birgitta Berntson-Ärje, kultursekreterare på N3 i Trollhättan: Birgitta har arbetat 14 år som kultursekreterare med uppdraget att förmedla kulturella upplevelser och tillfällen för eget skapande till alla barn i förskolan och skolan i Trollhättan. Redan när Kulturbyrån startade 2000,  fick lärare, barn […]