Kultur Hjärta Skola

Några användbara appar om inflytande

Vi har sprungit på två appar om barns och ungas inflytande som vi gärna tipsar om.

Alla Barns Rätt (Bris, UNICEF, Rädda Barnen, Barnombudsmannen mfl)

Allabarnsratt_icon-300x300

Först ut har vi en app om Barnkonventionen som är framtagen av projektet lyssna.nu. Appen Alla Barns Rätt är ett samarbete mellan Bris, Ecpat, Plan Sverige, UNICEF, Rädda Barnen, SOS Barnbyar, World Childhood Foundation samt Barnombudsmannen och Arvsfonden.

Alla barns rätt är en interaktiv bilderbok för stora som små om barns rättigheter. Appen är fylld av bilder, animationer och ljud som på ett enkelt och kreativt sätt förklarar alla 54 artiklarna i barnkonventionen. Appen är baserad på Pernilla Stalfelts bilderbok och tolkning av barnkonventionen.

Appen hittar man här: http://www.lyssna.nu/alla-barns-ratt/

Påverkaapp (Sveriges Ungdomsråd)

Sveriges ungdomsråd_app

Även Sveriges Ungdomsråd har gett ut en app som är väldigt använbar. Den heter PÅVERKApp och innehåller information kring hur du som individ, eller genom ditt ungdomsråd, kan påverka samhället. Informationen i appen är en sammanställning av lagtexter och regelverk och tydliggör vilka rättigheter du som ungdom i Sverige har, och hur din kommun fungerar. Tanken är att appen ska kunna fungera som ett verktyg i vardagen, och som en referens när man kanske inte riktigt kommer ihåg hur saker och ting funkar.

Appen hittar man här: http://www.sverigesungdomsrad.se/paverkapp/